özel öğretim kurumları sözlük anlamı nedir?

Sözlükte özel öğretim kurumları kelimesinin manası:

  1. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ya da özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan, Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında çalışan her derecedeki okullar, mektupla öğretim yapan yerler, kurslar, derslikler ve benzeri yerlerin yanı sıra yabancılarca da açılmış bulunan öğretim kurumları.

özel öğretim kurumları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları