özel sektör sözlük anlamı nedir?

Sözlükte özel sektör kelimesinin manası:

  1. Ekonomi alanında özel kişilerin veya kuruluşların yaptığı işlerin bütünü, kamu kesimi dışında kalan iş alanı, özel girişim, özel teşebbüs, hür teşebbüs.
  2. Bk. özel kesim

özel sektör ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları