özel yöntemsizlik cezaları sözlük anlamı nedir?

Sözlükte özel yöntemsizlik cezaları kelimesinin manası:

  1. Kalıtım ve ölüme bağlı mal geçimi, hayvanlar ve damga vergilerinde gerekli bildirim ve yazılım işlemlerinin süreleri içinde yapılmaması nedeniyle yükümlülerinden yasasıyla saptanan oranlara göre özel olarak alınan ceza.

özel yöntemsizlik cezaları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları