özerk bütçe sözlük anlamı nedir?

Sözlükte özerk bütçe kelimesinin manası:

  1. Önceki düzenlemede kamu iktisadi teşebbüsleri ile sosyal güvenlik kuruluşları bütçelerini kapsarken, daha sonra 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası ile birlikte yalnızca kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşan bütçe.

özerk bütçe ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları