özerk Bütçe ne demek?

Türkçe sözlüklerde "özerk Bütçe" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "özerk Bütçe" ne demek?

 1. Önceki düzenlemede kamu iktisadi teşebbüsleri ile sosyal güvenlik kuruluşları bütçelerini kapsarken, daha sonra 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası ile birlikte yalnızca kamu iktisadi teşebbüslerinden oluşan bütçe.

özerk Bütçe nedir? İlişkili sözcükler

 • Konsolide Kamu Kesimi: Imf tarafından stand-by anlaşmaları çerçevesinde kamu kesiminin gecikmesiz bir biçimde izlenebilmesi için tanımlanan ve konsolide bütçe, üç bütçe dışı fon Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Özelleştirme Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, yirmi beş kamu iktisadi teşebbüsü, sosyal güvenlik kuruluşları ve işsizlik sigortası fonundan oluşan kesim. devamı...
 • Tikel Kamulaştırma: Bir bireyin iyesi olduğu taşınmazın, tümü yerine, yalnız kamulaştırmayı yapan kamu kuruluşunun gereksinme duyduğu bölümünün kamu iyeliğine alınması bk. artıkalım. devamı...
 • Kamu Iktisadi Müessesesi: Ayrı bir tüzel kişiliği sahip ve sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan ve onlara bağlı işletme veya işletmeler topluluğu. devamı...
 • Uluslararası Ticaret Odası Türkiye Millı Komitesi: İstanbul Ticaret Odasına bağlı olarak 1930 yılında Uluslararası Ticaret Odasının Türkiye Komitesi olarak kurulan ve daha sonra 1945 yılında millî unvanını alan ve ticaret odaları, borsalar, ofisler, ticari ve sanayi birlikler, dernekler ile diğer mali, iktisadi, ticari kuruluşların üye olabilecekleri komite. devamı...
 • E Yetki: Uluslararası taşımacılık yapacak kamu kurumlarına ve kamu yararına çalışan kuruluşlara verilen belge. devamı...
 • Asayiş: Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik Örnek: Temel hak ve hürriyetler kamu düzeninin, genel asayişin korunması amacı ile kanunla sınırlanabilir. Anayasa Bk. güvenlik devamı...
 • Iktisadi Devlet Teşekkülleri: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri devamı...
 • Eniyi Imalat Uygulamaları: Hükümet öncülüğünde sanayi ve akademik kuruluşlardan oluşan özel ve kamu kuruluşlarının birlikte etkin bir biçimde çalışmasını esas alan etkin takım ve ortaklık stratejilerinin uygulanması, geliştirilmesi amacıyla hazırlanan bir hükümet programı. devamı...
 • Karşılaştırma Bağlaçları: Cümlelere kattıkları başka anlamlar yanında, “eşitlik”, “üstün tutma”, “oranlama”, “birlikte olma”, “birlikte olmama” gibi anlamlarla iki veya daha çok öge arasında bağlantı kuran bağlaçlar: dA…dA, ya…ya, ne…ne, hem…hem: || Hoplaya hoplaya başını alıp gitmekten, analarının memelerini daha bir acıklı daha bir yalvarışlı olarak daha biraz uzaklardan işitmekten hoşlanan kuzulara da ikide bir eleşip kapışan koçlara devamı...
 • Kamu Tutumsal Girişimi: Ödenmiş anamalının yarısından çoğu kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile kurumların ödenmiş anamalının yarısından çoğunun sağlanmış oldukları diğer kurumlar ve yukarda sayılanlardan olmamakla birlikte kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş olup açık özellikleri bu kamu görevlerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki uğraşı kuruluşlarından olmayan özel yasalara bağlı kurumlar. devamı...

özerk Bütçe ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.