özet ne demek?

Türkçe sözlüklerde "özet" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "özet" ne demek?

 1. Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke.

 2. Filmin konusunu en kısa biçimde anlatan, bir senaryo çalışmasının ilk basamağı olan metin.

 3. Tamamlanmış bir filmin, çeşitli amaçlarla hazırlanmış kısa öyküsü.

 4. Bir oyunluk çalışmasının ilk aşamasını oluşturan, filmin konusunu en kısa yoldan beş altı sayfa içinde anlatan, filmin konusu üzerinde ilgilileri aydınlatan metin

 5. Herhangi bir kitap, makale yada raporun, temel öğeleri değişmeyecek biçimde kısaltılması.

özet nedir? İlişkili sözcükler

 • özet Bildirim: Eşyanın taşıyıcı veya acentası tarafından düzenlenen, taşımaya ve taşıma konusu eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı, yetkili kuruluşlarca verilen belge. devamı...
 • özet Bildirge: İşverenler ya da vergi kesmekle yükümlü olan diğer kişilerce, kesilen vergilerin dayanakları ile birlikte toplu olarak ayrım ve niceliklerini kapsamak üzere düzenlenen ve ilgili vergi örgütüne verilen bildirge. devamı...
 • özet Beyan: Bk. özet bildirim devamı...
 • özetçe Dergisi öz Dergisi: Belirli alanlardaki yayınların konularını özetçe (öz) olarak izlemek isteyenlere bilgi verme amacını güden süreli yayın. devamı...
 • ön Söz: Kitapların giriş kısmına konulan, o eserin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazı, mukaddime devamı...
 • çıkmaz Ayın Son çarşambası: (şaka) hiç gerçekleşmeyecek bir zaman. Şaka işin hiçbir zaman yapılmayacağını anlatan bir söz. devamı...
 • Teşkilatı Esasiye: Anayasa. Kanun-u esasi. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salahiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır. (Osmanlıca’da yazılışı: teşkilât-ı esasiye) devamı...
 • Alışkı Geçmişliği: “Şiir yazar mısınız” sorusuna karşı “Gençliğimde yazdım” cevalbındaki “yazdım” sözü bir defalık bir işi anlatan geçmişlik zaman olmayıp “yazardım” değerinde alışkı veya sürekli eylem anlatan biralışkı geçmişliğidir. devamı...
 • Sahneye Koymak: Bir tiyatro yapıtını ya da müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek. devamı...
 • Genel Asalakbilim: Asalakbilimin tarihçesini, konusunu, önemini, asalağın konakçıyle olan ilişkilerini, asalakları asalaklardan ileri gelen hastalıklarla birlikte tanıma yollarını ve son olarak, ad verme kurallarını ana çizgilerle anlatan asalakbilim dalı. devamı...

özet ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.