özet Bildirim ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "özet Bildirim" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "özet Bildirim" ne demek?

 1. Eşyanın taşıyıcı veya acentası tarafından düzenlenen, taşımaya ve taşıma konusu eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı, yetkili kuruluşlarca verilen belge.

özet Bildirim nedir? İlişkili sözcükler

 • Gözetim Belgesi: Ülke ekonomisine yönelik dış ticaret kaynaklı bir risk ortaya çıktığında, dışalım ve dışsatımı gözetim altında tutmak amacıyla yetkili kuruluş veya kuruluşlar tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen belge. devamı...
 • özet Bildirge: İşverenler ya da vergi kesmekle yükümlü olan diğer kişilerce, kesilen vergilerin dayanakları ile birlikte toplu olarak ayrım ve niceliklerini kapsamak üzere düzenlenen ve ilgili vergi örgütüne verilen bildirge. devamı...
 • Kurs: Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak. Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek. devamı...
 • öğrenim ödencesi: Yüksek öğrenim gören öğrencilerden burslu ve parasız yatılılar dışında kalanlara devlet, kamu kuruluşları ya da özel kuruluşlarca verilen ödünç para. devamı...
 • Yönerge: Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. Bu buyrukların yazılı olduğu belge. devamı...
 • Yönerge: Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif. Bu buyrukların yazılı olduğu belge. devamı...
 • Sayışım Belgesi: İş yasası ile bağımlı yerlerde çalışan görevlilere yapılan haftalık ya da aylık ücret ödemelerinde gerçek ücretlerinden düşülen yasal kesintilerle ellerine geçecek parayı belirtmek üzere düzenlenen ayrıntılı sayışımı gösteren belge. Otel, devamı...
 • Iyi Imalat Uygulamaları Belgesi: Bir üretim tesisinde iyi imâlat uygulamaları yapıldığına ilişkin yetkili makamlarca verilen belge. devamı...
 • çalışma Izni: Bir konuda iş yapmak için resmî kuruluşlardan alınan izin, çalışma ruhsatı. Ülke vatandaşı olmayanlara ülke sınırları içerisinde yasal olarak çalışabilmeleri için resmi kuruluşlarca verilen izin belgesi. devamı...
 • ödeneklik Görüşmeleri: Belirli bir dönem içinde uygulanılmak üzere hazırlanan ödenekliğin yetkili kuruluşlarca incelenmesi. (Devlete ilişkin ödeneklikler Büyük Millet Meclisinde ilk önce ödeneklik yarkurulu ve daha sonra da genel kurulca görüşülerek incelenir.) devamı...

özet Bildirim ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.