özetçe Dergisi öz Dergisi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "özetçe Dergisi öz Dergisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "özetçe Dergisi öz Dergisi" ne demek?

 1. Belirli alanlardaki yayınların konularını özetçe (öz) olarak izlemek isteyenlere bilgi verme amacını güden süreli yayın.

özetçe Dergisi öz Dergisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Tiyatro Dergisi: Tiyatro konularını içeren dergi. devamı...
 • Cari Hesap Defteri: Geçici kabul ve muaflık rejimleri kapsamında her dışalımcıya yeteri kadar sayfa ayırarak dışalımcıyı ve dışalımı yapılan eşyayı izlemek amacıyla gümrük idarelerince tutulan defter. Bankaların açtıkları mevduat hesabı karşılığında hesap hareketlerini devamı...
 • Güncel Uyarı Dergisi: Belli başlı dergilerde çıkan yazılardan haberli olmamızı sağlamak amacıyle adı geçen dergilerin “içindekiler” sayfalarını topluca veren dergi. devamı...
 • Kurs: Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak. Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek. devamı...
 • Gıda ışınlama: Mikroorganizmaları yıkımlamak amacıyla, gıdaların yeterli düzeyde gama ışınları veya X ışınlarına maruz bırakılması esasına dayanan gıda koruma tekniği. Gıda maddesindeki mikroorganizma sayısını indirgemek amacıyla UV, X ışınları veya gamma ışınları devamı...
 • Koşuşturmak: Bir işi izlemek veya birçok işi yapmak amacıyla sürekli olarak gidip gelmek, koşuşmak. devamı...
 • Mantıkçı Yöntem: Öğrenim konularını, mantıklı bir düzen içinde ve kendi aralarındaki ilişkileri ön planda tutarak düzenleyen ve öğrencilerin öğrenme gücüyle konuların göreli zorluklarını dikkate almadan sıraya koyan öğretme yolu. devamı...
 • Kaynakçasal Bilgi: Bir yayını ötekilerden ayıran, onu edinmek isteyenlere yeterli tanıtmayı sağlayan bilgi. devamı...
 • Eğreti Verme: Nesneyi bedava kullanma ve belirli bir süre bitiminde geri verme koşuluyla başkasına geçici olarak verme. devamı...
 • Köy Kursları: Köylünün iş ve gücünde daha verimli olması, yaşayış koşularının iyleştirilmesi ve yurt kalkınmasına yardımcı olması amacıyle kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı açılan kısa süreli meslek kurslarına verilen genel ad. devamı...

özetçe Dergisi öz Dergisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.