özfinansman oranı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte özfinansman oranı kelimesinin manası:

  1. Bir işletmenin belli bir dönemde, yatırım harcamaları için gereksinim duyduğu finansmanın ne kadarını özkaynaklarıyla karşıladığını gösteren ve özkaynaklardan karşılanan yatırım harcamalarının toplam yatırım harcamalarına bölünmesiyle hesaplanan oran.

özfinansman oranı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları