özgül yüzey alanı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte özgül yüzey alanı kelimesinin manası:

  1. Ssa olarak yüzey alanı 1 gram katının yüzey alanı. ssa= 6/ρd, burada, ρ g/mL cinsinden yoğunluk, d küre şeklindeki parçacığın

özgül yüzey alanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları