özne Birliği ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "özne Birliği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "özne Birliği" ne demek?

 1. (Derleme., özne öbeği, özne grubu) Özneyle ilgili olarak kullanılan sözcüklerin tümü: Zamanın adetince çocuğu soymak, giydirmek, yatağına yatırmak, yorganını örtmek, cibinliğini kapamak gibi vazifeler, dadıların üzerindeydi; Hafızası hiç bozulmamış olan dedesi derhal cevap verdi; Bunu Ali’den başka kimse bilmez örneklerinde olduğu gibi.

özne Birliği nedir? İlişkili sözcükler

 • Ortak özne: Birden çok yüklemin bağlı bulunduğu özne. Çeşitli eylemlerin ve eylemsilerin aynı olan öznesi: Yüzbaşı atına atladı ve kışlaya gitti; Öğretmen, gelmiş ve gitmiştir; Kalem yere düşüp kayboldu; O yapabileceğini yaptı; devamı...
 • Dolaylı Tümleç Birliği: Dolaylı tümleçle birlikte kullanılan sözcüklerin tümü: Köşke varınca, fındık dallarından yapılmış bir kanepeye ilişti; İnşallah, Eskişehir’den muvaffakiyetle dönüşünüzde görüşürüz; İşçiler, beş dakika sonra yanlarına gelen, genç, terbiyeli, sıkılgan tavırlı bir memurdan rica ettiler örneklerinde olduğu gibi. devamı...
 • Içses: Sözcüğün önses ve sonsesi arasında kalan ses veya sesler: Baş (b-a-ş) , bekleyiş (b-ekleyi-ş) , aralık (a-ralı-k) , araba (a-rab-a) örneklerinde olduğu gibi. devamı...
 • Responsive: Cevap vermeye hazır, hevesli Uyumlu devamı...
 • En Az çaba Kuralı: Konuşmayı kolaylaştırmak amacıyle sözcük içindeki ses benzeşmelerine ve ses düşmelerine sebep olan kural: (hanım+nine) > haminne, (anne+ile) > anneyle, (durur) > -dur, (varır) > var örneklerinde olduğu gibi. devamı...
 • Ikinci Kişi: Adıllarda ve çekimli eylemlerde belirtilen dinleyen veya dinleyenler: Sen adılı ve geldin, gelmişsin, geliyorsun, gelirsin, geleceksin, gelsen, gelesin, gelmelisin, gel (2. kişi tekil) ; siz adılı ve geldiniz, gelmişsiniz, geliyorsunuz, gelirsiniz, geleceksiniz, gelseniz, gelesiniz, gelmelisiniz, gelin, geliniz (2. kişi çoğul) örneklerinde olduğu gibi. devamı...
 • Sayışım Birliği: Bir sayışmanlık dizgesine konu olan kurum, girişim, işletme gibi kuruluşlar. devamı...
 • Birinci Kişi: Çekimli eylemlerde ve adıllarda belirtilen, konuşan veya konuşanlar: Geldim, gelmişim, geliyorum, gelirim, geleceğim, gelsem, geleyim, gelmeliyim ve ben adılı (1. kişi tekil) ; geldik, gelmişiz, geliyoruz, geliriz, geleceğiz, gelsek, gelelim, gelmeliyiz ve biz adılı (1. kişi çoğul) örneklerinde olduğu gibi. devamı...
 • Immediate: Şimdiki, hazır, derhal olan, elde mevcut Vasıtasız devamı...
 • Düz Sıra: Bir sözcükteki düz ünlülerin sırası: Anne, çiçek, eşit, inanmak, bırakılanlardan, alınmışlar, elemişler örneklerinde olduğu gibi. devamı...

özne Birliği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.