öznelik in hali sözlük anlamı nedir?

Sözlükte öznelik in hali kelimesinin manası:

  1. -in halinde bulunan isim, bir fiil cümlesinde yer aldığı takdirde özne veya nesne durumuna geçeceğine göre ÖZNELİK -İN HALİ veya NES-NELİK -İN. HALİ ( G. objectif ) adını alır: Birinin malının kayboluşu = Biri ( özne ) malını ( nesne ) kaybetti.

öznelik in hali ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları