özofagomalasi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "özofagomalasi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "özofagomalasi" ne demek?

 1. Ölümden sonra mide salgısının yemek borusuna geçişiyle, mukozada erimelerin biçimlenmesi veya yemek borusu duvarının yumuşaması.

özofagomalasi nedir? İlişkili sözcükler

 • Gastromalasi: Mide duvarının yumuşaması ve yerinden kalkması. devamı...
 • Malasi: Keyifsizlik, kırıklık. Bir dokunun patolojik veya ölüm sonrası enzimatik nedenlerle yumuşaması veya erimesi. devamı...
 • Kardiyak Büzgen: Yemek borusu ile mide arasındaki açıklığı çevreleyen büzgen. Midedeki besinleri yemek borusuna geri gidişini engelleyen, yemek borusuyla mide arasındaki büzgen. devamı...
 • Kalazya: Vücuttaki büzgenlerin yumuşaması veya açılması. devamı...
 • Margo Interpariyetalis: Duvar kemiğiyle ara duvar kemiği arasındaki sınır. Duvar kemiğiyle ara duvar kemiği arasındaki sınır. Dgr.: anat. margo interparietalis devamı...
 • öğütme Haznesi: Mutfaklarda yemek artıklarını atık su borusuna aktarmadan önce küçük parçalara ayıran, evyeye bağlı araç. devamı...
 • Rezolüsyon: Çözülme Patolojik bir sürecin şiddetinin azalması, hafiflemesi veya kısmen normale dönmesi. Yangısal reaksiyonların şiddetinin yavaşlaması veya bir şişkinliğin kaybolması veya yumuşaması gibi. devamı...
 • Yutma: Yutmak işi Besin maddesinin hücreye alınması ya da yutak ve yemek borusu yolu ile ağızdan mideye geçmesi. İngesyon. devamı...
 • Eş Omurlular: (Yun. isos: eş; sphondylos: omur) Bazı sınıflandırmalara göre, Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (Teleostomi) alt sınıfından, yüzgeç ışınları yumuşak, yüzme keseleri sindirim borusuna bir kanal ile bağlı, hamsigiller (Clupeidae), alabalıkgiller (Salmonidae) gibi yaklaşık 50 kadar familyayı da içine alan geniş bir takım. devamı...
 • Maserasyon: Yumuşayarak soyulma Sert bir cismin su içinde kalışı nedeniyle yumuşaması. devamı...

özofagomalasi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.