özürlü çocuk ne demek?

Türkçe sözlüklerde "özürlü çocuk" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "özürlü çocuk" ne demek?

 1. Bedensel ya da zihinsel bakımdan bir özürü bulunan, yetişmesi ve gelişmesi için özel eğitim önlemlerinin alınması gereken çocuk.

özürlü çocuk nedir? İlişkili sözcükler

 • Beden özürlü çocuk: Düzeltilmesi gereken bir sakatlığı bulunan ya da sürekli büyüme ve gelişme yetersizliği içinde olan çocuk. devamı...
 • Demokratik Denetim: Öğretmen, yönetici ve öteki görevlilerin çalışmalarının değerlendirilmesi; alınması gereken eğitim ve öğretim önlemlerinin kararlaştırılması; eğitim amaçlarının, ders konularının, ders araç ve gereçlerinin, öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi gibi konularda bütün ilgililerin görüş ve öğütlerini bildirmelerine olanak sağlayan denetim biçimi. devamı...
 • Tutuk çocuk: Anlık, eğitim, toplum, duygu, beden gelişimi yönlerinden geri olan çocuk. devamı...
 • Sorunlu çocuk: Zekâsı, kişiliği ve davranışları bakımından olağandışı özellik gösteren, olumlu bir gelişme gösterebilmesi için özel çaba ya da eğitim isteyen çocuk. devamı...
 • Suçlu çocuk: İçinde yaşadığı toplumun gelenek ve törelerine karşı koyan çocuk. Sürekli olarak yasaları çiğneme eğilimi gösteren çocuk. devamı...
 • Okulöncesi Eğitimi: Doğumdan zorunlu eğitim yaşına kadar çocukların gelişim özellikleri, kişisel ayrılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak onların bedensel duygusal ve toplumsal gelişmelerine yardım etmek amacıyle aileler ve birtakım kurumlar tarafından uygulanan eğitim. 2- Okulöncesi çağında bulunan küçük çocuklara özellikle yuvalarda, anaokullarında ya da anasınıflarında kişisel anıklıklarının gelişmesi, toplumsal alışkanlıklar kazanmaları ve sorun çözme yeteneklerini arttırmaları için devamı...
 • Bağımlı çocuk: İstenilen yönde gelişebilmek için ana babası ve çevresindeki başka kimseler ile iyi ilişkiler kurmaya gereksinme duyan çocuk. 2-Ana babasından, içinde yaşadığı toplumdan paraca ya da başka türlü yardım bekleyen çocuk. devamı...
 • çocuk Gibi: Yetenekleri gelişmemiş, çocuk kalmış. devamı...
 • Ortopedik özürlüler: Kemik ve eklemlerinin biçim ve yapısında aksaklık bulunan kas gücü gelişimi, ortakgüdümü ya da denetiminde sapmalar gösteren kimseler. devamı...
 • çocuk çeteleri: Ruhsal gelişim düzeyi, eğitim durumu ve toplumsal özellikler bakımından aralarında yakın benzerlikler bulunun ve üye sayısı genellikle üçü, dördü ya da beşi geçmeyen küçük arkadaşlık kümeleri. devamı...

özürlü çocuk ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.