pale sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pale kelimesinin manası:

 1. Sivri uçlu kazık, parmaklık çubuğu
 2. Etrafı parmaklık veya çitle çevrilmiş yer
 3. Belirli kimselerin oturmasına tahsis edilmiş mıntıka
 4. Hudut, sınır
 5. Yetki
 6. Sınırlandırılmış herhangi bir şey
 7. Solgun
 8. Renksiz, soluk mat, donuk
 9. Beti benzi atmak, sararmak, donuklaşmak
 10. Saranmak, donuklaştırmak.
 11. Solmak, rengi atmak, rengi solmak, sönük kalmak, soldurmak, kazık çakmak, sınırlandırmak, kazığa oturtmak

pale ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları