palearktik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte palearktik kelimesinin manası:

  1. (Yun. palaios: eski; arktos: ayı) Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya, Sibirya, Kuzey Çin ve Japonya'yı kapsayan bir zoocoğrafik bölge.

palearktik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları