Panlökopeni Benzeri Sendrom ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Panlökopeni Benzeri Sendrom" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Panlökopeni Benzeri Sendrom" ne demek?

 1. Kedilerde kanda akyuvar sayısının azalması, anemi ve trombositopeniyle belirgin kedi panlökopenisine benzer klinik belirtilerle seyreden kedi lösemi virüsü enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan hastalık.

Panlökopeni Benzeri Sendrom nedir? İlişkili sözcükler

 • Sfingomiyelinozis: İnsan, kedi, köpek ve farelerde, sfingomiyelinaz yetersizliğine bağlı olarak biçimlenen lenfosit ve monositlerin vakuollü görünümüyle, klinik olarak da sinirsel belirtilerle belirgin, otozomal çekinik karakterde lizozomal bir depo hastalığı, Nieman-Pick hastalığı, lipit histiyositozis. devamı...
 • Dejeneratif Miyelopati: Arka bacaklarda eş güdüm bozukluğu, felç, kas atrofisi ve idrarın tutulamaması gibi klinik belirtilerle seyreden, sinsi seyirli, neden veya nedenleri tam olarak bilinmeyen, omurilikte bakışımlı miyelin erimesiyle belirgin kalıtsal hastalık. Özellikle yaşlı Alman kurt köpeklerinde ve iri cüsseli köpek ırklarında görülür. devamı...
 • Talyum Zehirlenmesi: Köpek ve kedilerde kazayla, ağır metal olan talyumun özellikle tallöz tuzunun tüketilmesiyle oluşan, şiddetli mide bağırsak irritasyonu, solunum yetersizliği ve motor felci gibi klinik belirtilerle seyreden akut veya deri ve böbrek bulgularıyla seyreden kronik zehirlenme, tallotoksikozis. devamı...
 • Yonca Zehirlenmesi: Geviş getiren hayvanlarda belli yonca türlerinin tüketimi sonucu görülen ve çeşitli klinik belirtilerle ortaya çıkan zehirlenme. Bunlar arasında işkembe şişkinliği, fotodermatitis, ürolitiyazis, kronik bakır zehirlenmesi ve östrojenizm yer alır. devamı...
 • Panlökopeni: Kandaki akyuvar sayısının ileri derecede azalması. Kedi panlökopenisi devamı...
 • Lökopeni: Akyuvar azlığı Dolaşan kanda lökosit sayısının ani düşmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık. devamı...
 • Guatr: Boyundaki troit bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre. Tiroit bezinin tümör veya yangıya ilgili olmaksızın her türlü büyümesi ve bunun sonucu ortaya çıkan klinik hastalık tablosu, struma, tirosel. devamı...
 • Atopik Reaksiyonlar: Toz akarlarıyla temas sonucunda ortaya çıkan, burun yangısı, astım, egzama gibi klinik belirtilerle ayırt edilen Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu. devamı...
 • Otoimmün Hastalık: Vücudun kendi dokularına karşı oluşan hücre aracılı bağışıklık reaksiyonu veya özgün antikor üretimi sonucu ortaya çıkan özel hastalık grubu. Dermatomiyozitis, bullöz pemfigoit, glomerulonefritis, lenfositik tiroiditis, romatoit artritis, gloerulonefritis ve birçok dermatozisler kedi ve köpeklerdeki otoimmün hastalıklardır. devamı...
 • Kuduz Hastalığı: Rhabdoviridae ailesinde, lizzavirüs cinsinde bulunan virüsün tüm sıcak kanlı hayvanlarda, sinir sistemini etkileyen, irinsiz beyin, omurilik, gangliyon ve tükürük bezi yangısıyla belirgin, virüsün yaraya inokülasyonu sonucu bulaşan ölümcül zoonoz bir hastalık, kuduz, hidrofobi, lissa. Etken vücuda girdikten sonra 13 gün ile 3 ay arasında değişen bir surede klinik belirtiler ortaya çıkar ve klinik belirtiler başladıktan10 devamı...

Panlökopeni Benzeri Sendrom ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.