parabolik ne demek

Parabolik

Parabolik, bir parabol şeklini alan veya ona benzeyen bir şeydir. Parabol, bir düzlemde, bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu eğridir. Paraboller, birçok farklı alanda kullanılırlar. Örneğin, fizikte, bir cismin hareketini tanımlamak için kullanılırlar. Matematikte, bir fonksiyonun grafiğini çizmek için kullanılırlar. Mimaride, kemerlerin ve tonozların yapımında kullanılırlar.

Parabollerin Özellikleri

  • Paraboller, simetrik eğrilerdir. Yani, bir parabolün iki yarısı birbirinin ayna görüntüsüdür.
  • Parabollerin bir odak noktası vardır. Odak noktası, parabolün tepe noktasından eşit uzaklıkta bulunan iki noktadan biridir.
  • Parabollerin bir eksenleri vardır. Eksen, parabolün tepe noktasından geçen ve parabolü iki eşit parçaya bölen doğrudur.
  • Parabollerin bir eğimi vardır. Eğimi, parabolün tepe noktasındaki eğimidir.

Parabollerin Kullanım Alanları

  • Fizikte, paraboller bir cismin hareketini tanımlamak için kullanılırlar. Örneğin, bir topun atıldığı zaman izlediği yol bir paraboldür.
  • Matematikte, paraboller bir fonksiyonun grafiğini çizmek için kullanılırlar. Örneğin, y = x^2 fonksiyonunun grafiği bir paraboldür.
  • Mimaride, paraboller kemerlerin ve tonozların yapımında kullanılırlar. Örneğin, Gotik mimaride kullanılan sivri kemerler paraboliktir.
  • Mühendislikte, paraboller köprülerin ve barajların yapımında kullanılırlar. Örneğin, Golden Gate Köprüsü’nün ana açıklığı paraboliktir.

Parabollerle İlgili Faydalı Siteler

Parabollerle İlgili Faydalı Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi