Parafoliküler Hücre Tümörleri ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Parafoliküler Hücre Tümörleri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Parafoliküler Hücre Tümörleri" ne demek?

 1. Tiroit bezindeki kalsitonin salgılayan parafoliküler hücrelerden köken alan, en çok yaşlı boğalarda oluşan, diyetteki yüksek kalsiyum düzeyine bağlı olarak oluşan iyicil veya kötücül bez tümörleri. Omurlarda osteofitler, ankiloz, spondioz ve osteosklerozla birlikte görülür, C hücre tümörleri, tiroit bezi C hücre tümörleri.

Parafoliküler Hücre Tümörleri nedir? İlişkili sözcükler

 • Oksifilik Hücre Tümörleri: Tamamen veya büyük çoğunlukla tiroit bezinin eozinofilik sitoplazmalı oksifilik hücrelerinden oluşan, belli belirsiz folikül oluşturan adenom ve karsinomlar, Hurthle hücre tümörleri. devamı...
 • Parafoliküler Hücre: Tiroit bezinde foliküllerin duvarında foliküler hücrelerin arasında veya foliküller arasında küçük gruplar h devamı...
 • Parafoliküler Hücre Hiperplazisi: Tiroit bezinde parafoliküler hücrelerin sayıca artması. Rasyondaki yüksek kalsiyum düzeyinden kaynaklanır, ilerleyen dönemlerde tümör oluşumuna öncülük eder. devamı...
 • Hurthle Hücre Tümörleri: Oksifilik hücre tümörleri. devamı...
 • Tiroit Bezi C Hücre Tümörleri: Parafoliküler hücre tümörleri. devamı...
 • Doğuştan Hipotiroidizm: Doğuştan tiroit bezinin yetersiz gelişimi, hormon üretimi bozuklukları veya şiddetli iyot yetersizliğinden kaynaklanan tiroit bezi bozukluğu. Hayvanlarda cücelik, makroglossi ve zihinsel bozukluklarla birlikte görülür. devamı...
 • Eşey Hücre Tümörleri: Eşey hücrelerinden gelişen ve yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan, evcil hayvanlardan sadece ve seyrek olarak köpeklerde görülen; seminom, koriokarsinom, embriyonel karsinom ve endodermal sinüs tümörlerinin ortak adı. devamı...
 • Teka Hücre Tümörü: Köpeklerde ve ineklerde ender olarak görülen, iyicil, sert, yekpare, beyaz, sarı veya turuncu renkli bir yumurtalık tümörü, tekom. Çekirdekler oval veya mekik biçimli olup sitoplazma lipit damlacıkları içerir ve hücrelerin çevresinde retikulum ipliklerine rastlanır. devamı...
 • Senkron Hücre Kültürleri: Bk. eşzamanlı hücre kültürleri devamı...
 • Eş Zamanlı Hücre Kültürleri: Belirli bir zamanda, hepsi hücre devrinin aynı safhasında olan hücreleri içeren homojen populasyonlar. Senkron hücre kültürleri. devamı...

Parafoliküler Hücre Tümörleri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.