Parametrik Olmayan Yöntemler ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Parametrik Olmayan Yöntemler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Parametrik Olmayan Yöntemler" ne demek?

 1. Nicel ve nitel değerlerin ölçümsel, sayısal yargılamalarında kullanılan, parametrik testlerden yararlanılamayan veya bir parametrik değer göz önüne alınmaksızın varsayımların kurularak test edilmek istenmesinde yararlanılan testler.

Parametrik Olmayan Yöntemler nedir? İlişkili sözcükler

 • Varyans Analizi: Parametrik test varsayımları yerine getirildikten sonra örneğin tek yönlü varyans analizi, ölçümle belirtilen bir değişken yönünden ikiden fazla grup arasında veya içinde ortalama farkı olup olmadığını test etmek için kullanılan yöntem. devamı...
 • Tüberkülin: Veremi teşhis ve tedavide yararlanılan, verem mikrobu kültüründen elde edilen bir sıvı. Tüberküloz basilleri kültüründen hazırlanan ve deri altına enjekte edilmek suretiyle tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan eriyik. devamı...
 • Tüberkülin: Veremi teşhis ve tedavide yararlanılan, verem mikrobu kültüründen elde edilen bir sıvı. Tüberküloz basilleri kültüründen hazırlanan ve deri altına enjekte edilmek suretiyle tüberküloz tanısında test maddesi olarak kullanılan eriyik. devamı...
 • Spearman Sıra Korelasyon Kat Sayısı: Değişkenlerin dağılımlarının normal dağılmadığı veya örnek büyüklüğünün az olduğu veya dağılımının kestirilemediği durumlarda kullanılan parametrik olmayan bir ilişki ölçüsü. devamı...
 • Tester: Test görevlisi, teste tabi tutan kişi Yatak veya türbe tentesi devamı...
 • Parametrik Olmayan Yöntem: Bk. evrendeğersiz yöntem devamı...
 • Parametrik Olmayan Yöntem: Bk. evrendeğersiz yöntem devamı...
 • Mann Whitney U Testi: İki bağımsız grubun ortancalarını karşılaştırmak amacıyla kullanılan parametrik olmayan bir test. devamı...
 • Docimastic: Test veya deneylerin ya da test veya deneylerle ilgili, test veya deneylere özgü devamı...
 • Unavailable Protein: Yararlanılamayan protein devamı...

Parametrik Olmayan Yöntemler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.