paramilitary sözlük anlamı nedir?


Sözlükte paramilitary kelimesinin manası:

  1. Askeri niteliği olan fakat orduya bağlı olmayan (kuruluş, örgüt).
  2. Yarı askeri

paramilitary ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları