paratiroit bezi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte paratiroit bezi kelimesinin manası:

  1. Tiroit bezinin yanında yer alan, kandaki kalsiyum düzeyinin normalde tutulmasını denetleyen hormonu salgılayan bez.
  2. Bk. küçük kalkan bez
  3. Tiroit kapsülü içerisinde ve ön kısmında birkaç parçadan oluşan, içerisinde sinüzoidal kılcal damarların bulunduğu ve parenkimi prensipal ve oksifil hücrelerden oluşan, tiroit bezinin gerisinde yerleşmiş endokrin bir bez. Prensipal hücrelerin koyu boya alanlarından salgılanan parathormon kemik hücrelerinden osteoklastları aktive ederek kemik yıkımını gerçekleştirir.

paratiroit bezi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları