Paratüberküloz ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Paratüberküloz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Paratüberküloz" ne demek?

 1. Geviş getirenlerde aside dirençli bir bakterinin sebep olduğu hastalık.

 2. Geviş getirenlerde Mycobacterium avium paratuberculosis tarafından oluşturulan, zayıflık, h

Paratüberküloz nedir? İlişkili sözcükler

 • Trypanosomiasis: İnsanlarda ve hayvanlarda uyku hastalığŸına sebep olan Trypanosoma (sivrisinek) cinsinin protozoan parazit türünün sebep olduğŸu enfeksiyon (genellikle böcekler tarafından bulaşŸtırılan) devamı...
 • Bronkus Trakealis: Domuzlarda ve geviş getirenlerde, bifurcatio yerinden az önce trachea’nın sağ tarafından ayrılan ve akciğerin lobus cranialis dexter’ine giden bronş. Domuzlarda ve geviş getirenlerde, bifurcatio yerinden az önce soluk borusunun sağ devamı...
 • Muskulus Peroneus Tersiyus: Atgillerde musculus extensor digitorum longus tarafından örtülmüş olup geviş getirenlerde ve domuzda yüzeysel olarak bulunup etçillerde olmayan kas. Atgillerde m. extensor digitorum longus tarafından örtülmüş olup geviş getirenlerde ve domuzda devamı...
 • Muskulus Peroneus Tersiyus: Atgillerde musculus extensor digitorum longus tarafından örtülmüş olup geviş getirenlerde ve domuzda yüzeysel olarak bulunup etçillerde olmayan kas. Atgillerde m. extensor digitorum longus tarafından örtülmüş olup geviş getirenlerde ve domuzda devamı...
 • Ketozis: Özellikle geviş getirenlerde karbonhidrat metabolizmasının bozulması sonucu, kanda, dokularda ve idrarda beta-hidroksibutirik asit, asetoasetik asit ve asetontan ibaret keton keton cisimleri konsantrasyonunun artması ve kanda glikoz düzeyinin düşmesiyle belirgin bir metabolizma hastalığı. devamı...
 • Koksidiyomikozis: Coccidioides immitis tarafından oluşturulan, bütün hayvan türlerinde sistemik veya akciğer ve bölgesel lenf yumrularında sınırlı granülomlu reaksiyonla belirgin bir mantar hastalığı, Kaliforniya hastalığı, Posadas hastalığı, Posadas-Wernicke hastalığı. devamı...
 • Muskulus Gluteobiseps: Geviş getirenlerde, bir kas hâlinde birleşen musculus gluteus superficialis ile musculus biceps femoris’in ikisine verilen ad. Geviş getirenlerde, bir kas h devamı...
 • Anaplasmataceae: Riketsiya takımında bulunan, çeşitli omurgalıların alyuvarları içerisinde ve plazmasında parazitlenen, gimzayla boyalı preparatlarda kırmızımsı mor renkte cisimler biçiminde görülen bir bakteri ailesi. Etkenler doğal olarak geviş getirenlerde bulunmakta ve eklem bacaklı vektörler tarafından taşınmaktadır. Sığır, geyik, kuş ve kedilerde hastalığa neden olurlar. Bu ailede Aegyptianella, Anaplasma, Eperythrozoon ve Haemobartonella cinsleri bulunmaktadır. devamı...
 • Stakibotriotoksikozis: Stachybotrys türü mantarların neden olduğu pansitopenik ve toksemik bir hastalık. At ve geviş getirenlerde, ishal, ağız ülseri, yaygın kanamalar, agranülositozis, pnömoni, enteritis, septisemi, böbrek infarktüsleri, karaciğer nekrozları ve lenfadenitisle belirgindir. devamı...
 • Kanatlı Tüberkülozu: Mycobacterium avium tarafından meydana getirilen kronik seyir, verim düşüklüğü ve zayıflamayla belirgin kanatlı hastalığı. devamı...

Paratüberküloz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.