parazitizm sözlük anlamı nedir?

Sözlükte parazitizm kelimesinin manası:

  1. Bitki bitki, bitki hayvan ya da hayvan hayvan arasında olabilen ve parazitin konukçudan faydalanması sonucu konukçunun zarar görmesi.
  2. Bk. asalaklık.
  3. Bir ortak yaşama tipi olup bir arada yaşayan iki farklı organizmadan birinin diğerinin zararına ortaklıktan yararlanması, asalaklık, antagonistik simbiyozis.
  4. Simbiyontun fayda gördüğü ancak konağın zarar gördüğü simbiyozis.
  5. Parazitlerin neden olduğu enfeksiyon veya enfestasyon.
  6. Asalaklık.

parazitizm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları