Partizanship In Philosophy ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Partizanship In Philosophy" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Partizanship In Philosophy" ne demek?

 1. Felsefede yantutma

Partizanship In Philosophy nedir? İlişkili sözcükler

 • Devrim: İhtilal. İnkılap. Belli bir alanda devamı...
 • Edim: Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil. İnsan davranışı. devamı...
 • Ortakduyu: (Aristoteles ve skolastik felsefede) Çeşitli duyu organlarının verilerini birleştiren, başka bir deyişle, aynı nesneden duyuların her biri ile alınan türlü duyumları düzenleştirerek o nesneyi tek ve aynı nesne olarak algılanır kılan yeti. devamı...
 • Olumsallık: Olumsal olma durumu, zorunluluk karşıtı. Olumsal olanın niteliği; olumsal olma durumu; kendinde var olma ilkesini bulundurmayanın, zorunlu olmayanın niteliği. Karşıtı bk. zorunluluk. Felsefede özellikle Fransız filozofları (Renouvier, Boutroux) bu kavramı devamı...
 • Kendinde şey: Bilen özneden, bilinçten bağımsız olarak kendi başına var olan, deneyin ötesinde bulunan şey. Bu anlamda: 1- (Aristoteles’te ve skolastik felsefede) -> Tözle eşanlamlı. 2- (Kant’ta) -> Noumenon’la eşanlamlı, düşünceden bağımsız olarak var olan. Bize verilmiş olan, şeyin yalnızca görünüşüdür,kendinde şey bilinemez kalır. 3- (Hegel’ de) Eytişimsel sürecin açılmamış olan temel aşaması. 4- (Görüngü-bilimde) Düşüncenin, bilincin devamı...
 • Iyimserlik: Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm Örnek: Ona eşlik eden iyimserlik havası, bir an olsun bulutlanmasın istiyorduk. H. Taner Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm Örnek: Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ. F. R. Atay İnsanlığın ilerlemesine, bütün durum devamı...
 • Eleştiri: Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit Örnek: Fırkacılık, karşıya sövüp saymadan çamur atmadan çok önce, hatta karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini anlatmak olmalıydı. T. Buğra Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik. devamı...
 • Yapısalcılık: Bilimin her dalında yapıdan yola çıkarak sonuçlara ulaşma yöntemi, strüktüralizm. Dilin tümüyle bir yapı özelliği gösterdiğini, terimlerin bu ilişkileri belirlediğini ileri süren dil bilimi öğretisi, yapısal dil bilimi. devamı...
 • Partizanship: Partisanship. devamı...
 • Philosophy: Felsefe Pratik zekâ Ağır başlılık devamı...

Partizanship In Philosophy ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.