paryetal ne demek

Paryetal

Paryetal, Latince “paries” (duvar) kelimesinden türemiştir ve beyin kabuğunun parietal lobunu ifade eder. Parietal lob, beynin üst kısmında, frontal lobun arkasında ve temporal lobun üzerinde yer alır. Parietal lob, duyusal bilgiyi işleme, dikkat, hafıza ve sayısal yeteneklerden sorumludur.

Paryetal Lobun İşlevleri

 • Duyusal Bilgiyi İşleme: Parietal lob, dokunma, sıcaklık, ağrı ve pozisyon gibi duyusal bilgileri işler. Bu bilgiler, vücudun farklı bölgelerinden gelen sinir uyarıları yoluyla parietal loba iletilir. Parietal lob, bu bilgileri yorumlayarak, vücudun çevresindeki nesnelerin şeklini, boyutunu ve dokusunu algılamamızı sağlar.
 • Dikkat: Parietal lob, dikkatimizi kontrol etmemize yardımcı olur. Dikkatimizi belirli bir nesneye veya göreve odaklamamızı ve dikkatimizi dağıtan uyaranları görmezden gelmemizi sağlar.
 • Hafıza: Parietal lob, kısa süreli ve uzun süreli hafızadan sorumludur. Kısa süreli hafıza, birkaç saniye veya dakika boyunca bilgiyi saklar. Uzun süreli hafıza ise, bilgiyi yıllarca saklayabilir. Parietal lob, bilgileri kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya aktararak, bilgilerin kalıcı olarak saklanmasını sağlar.
 • Sayısal Yetenekler: Parietal lob, sayısal yeteneklerden de sorumludur. Sayısal yetenekler, sayıları anlama, matematiksel işlemleri yapma ve sayısal verileri yorumlama yeteneklerini içerir. Parietal lob, sayısal bilgileri işleyerek, matematiksel problemleri çözmemizi ve sayısal verileri yorumlamamızı sağlar.

Paryetal Lobun Hasarı

Parietal lobun hasarı, çeşitli semptomlara yol açabilir. Bu semptomlar şunlardır:

 • Duyusal Bozukluklar: Parietal lobun hasarı, dokunma, sıcaklık, ağrı ve pozisyon duyusunda bozukluklara yol açabilir. Bu bozukluklar, vücudun belirli bölgelerinde uyuşma, karıncalanma, ağrı veya hareket zorluğu gibi semptomlara neden olabilir.
 • Dikkat Bozukluğu: Parietal lobun hasarı, dikkat bozukluğuna yol açabilir. Bu bozukluk, dikkatimizi belirli bir nesneye veya göreve odaklamamızı zorlaştırır ve dikkatimizi dağıtan uyaranlara karşı daha duyarlı hale getirir.
 • Hafıza Bozukluğu: Parietal lobun hasarı, hafıza bozukluğuna yol açabilir. Bu bozukluk, kısa süreli ve uzun süreli hafızayı etkileyebilir. Kısa süreli hafıza bozukluğu, bilgileri birkaç saniye veya dakika boyunca saklamayı zorlaştırır. Uzun süreli hafıza bozukluğu ise, bilgileri yıllarca saklamayı zorlaştırır.
 • Sayısal Yetenek Bozukluğu: Parietal lobun hasarı, sayısal yetenek bozukluğuna yol açabilir. Bu bozukluk, sayıları anlama, matematiksel işlemleri yapma ve sayısal verileri yorumlama yeteneklerini etkiler. Sayısal yetenek bozukluğu, matematiksel problemleri çözmeyi ve sayısal verileri yorumlamayı zorlaştırır.

Paryetal Lobun Hastalıkları

Parietal lobu etkileyen çeşitli hastalıklar vardır. Bu hastalıklar şunlardır:

 • İnme: İnme, beynin belirli bir bölgesine giden kan akışının kesilmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. İnme, parietal lobu etkilediğinde, yukarıda belirtilen semptomlara yol açabilir.
 • Travma: Travma, beynin fiziksel olarak yaralanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Travma, parietal lobu etkilediğinde, yukarıda belirtilen semptomlara yol açabilir.
 • Tümör: Tümör, beyinde oluşan anormal bir doku büyümesidir. Tümör, parietal lobu etkilediğinde, yukarıda belirtilen semptomlara yol açabilir.
 • Enfeksiyon: Enfeksiyon, beyinde oluşan bir enfeksiyondur. Enfeksiyon, parietal lobu etkilediğinde, yukarıda belirtilen semptomlara yol açabilir.

Paryetal Lobun Tedavisi

Parietal lobun tedavisi, hastalığın nedenine bağlıdır. İnme, travma, tümör ve enfeksiyon gibi hastalıkların tedavisi, hastalığın nedenini ortadan kaldırmayı amaçlar. Parietal lobun hasarı nedeniyle oluşan semptomların tedavisi ise, semptomları hafifletmeyi amaçlar. Semptomların tedavisi için kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Fizik Tedavi: Fizik tedavi, parietal lobun hasarı nedeniyle oluşan hareket zorluklarını iyileştirmek için kullanılır. Fizik tedavi, kasları güçlendirmek, eklemleri hareket ettirmek ve dengeyi geliştirmek için çeşitli egzersizler içerir.
 • Mesleki Terapi: Mesleki terapi, parietal lobun hasarı nedeniyle oluşan günlük aktiviteleri yapma zorluklarını iyileştirmek için kullanılır. Mesleki terapi, günlük aktiviteleri daha kolay yapmayı öğrenmek için çeşitli egzersizler ve teknikler içerir.
 • Konuşma Terapisi: Konuşma terapisi, parietal lobun hasarı nedeniyle oluşan konuşma ve dil bozukluklarını iyileştirmek için kullanılır. Konuşma terapisi, konuşma ve dil becerilerini geliştirmek için çeşitli egzersizler ve teknikler içerir.
 • Bilişsel Terapi: Bilişsel terapi, parietal lobun hasarı nedeniyle oluşan bilişsel bozuklukları iyileştirmek için kullanılır. Bilişsel terapi, düşünme becerilerini geliştirmek için çeşitli egzersizler ve teknikler içerir.

Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi