paşalık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte paşalık kelimesinin manası:

  1. Paşa unvanı veya paşa olma durumu
    Örnek: Onun umum kumandanlığı, boş çöller içinde bedevi şeyhlerine verilen fahri paşalıklar gibi bir şey idi. F. R. Atay
  2. Bir paşanın yönetimindeki bölge.

paşalık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları