pasif aglütinasyon testi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pasif aglütinasyon testi kelimesinin manası:

  1. Partiküller üzerinde kaplanmış eriyebilir antijenlerin antikorlarla bağlanması esasına dayanan bir serolojik test.

pasif aglütinasyon testi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları