pasif bağışıklık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pasif bağışıklık kelimesinin manası:

  1. Herhangi bir antijene karşı bağışık cevap oluşmuş başka bir hayvan veya insandan elde edilen antikorların, aktif T lenfositlerin veya her ikisinin bir arada aktarılmasıyla sağlanan bağışıklık. Bu biçimde elde edilen bağışıklık uzun süreli olmaz, çoğunlukla 2-3 ay sonra sona erer.
  2. Antikor içeren serum verilerek oluşturulmuş veya doğuştan geçen antikorlarla kazanılmış bağışıklık, pasif immünite.

pasif bağışıklık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları