pasiflik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pasiflik kelimesinin manası:

  1. Pasif olma durumu
    Örnek: Kalabalıktan kaçmış, pasiflik, kendi içine çekilmişlik içinde bir çeşit anarşizme yaklaşmış. H. Taner
  2. Bazı ortamlarda, metal veya alaşımın soy metal gibi özelliklere sahip olması.
  3. Kimyasal aktifliğin beklendiği şartlar altında bazı bileşiklerin tepkime vermemesi (inert davranması). Bazı metaller düşük derişimdeki asitlerde çözündüklerinde oluşan peroksit, oksijen veya tuz ince tabakasının metal ile asidin temasını kesmesi. Mekanik şok bu tabakayı yok eder.

pasiflik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları