past sözlük anlamı nedir?

Sözlükte past kelimesinin manası:

  1. Geçmiş, geçmiş zaman, mazi
  2. Geçmiş, geçen, olmuş, sabık
  3. Geçmiş zaman, eski zaman
  4. Bir kimsenin geçmişi
  5. Fiilin geçmiş zaman kipi
  6. Geçecek şekilde
  7. (edat) -den daha ötede veya öteye
  8. Ötesinde

past ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları