pasture stocking density sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pasture stocking density kelimesinin manası:

  1. Mera yoğunluğu

pasture stocking density ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları