patent sözlük anlamı nedir?

Sözlükte patent kelimesinin manası:

  1. Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge.
  2. Uyrukluk belgesi.
  3. Gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge.
  4. Bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme
  5. Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir gerçek veya tüzel kişiye ait olduğunu gösteren belge.
  6. Açık
  7. Her hangi bir proses, yöntem veya aletin patent ofisi tarafından yeni icat edilmiş olduğu kabul edilip yasalar ile korunması.

patent ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları