patoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte patoloji kelimesinin manası:

  1. Hastalıklar bilimi.
  2. Sayrı bilimi
  3. (Yun. pathos: ızdırap; logos: bilim) Hastalıklarla uğraşan bir bilim dalı.
  4. Hastalık bilimi; makroskobik ve mikroskobik normal dışı durumların nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını inceleyen bilim dalı, patobiyoloji.
  5. Bir hastalığın nedenlerini ve geilşimini makroskobik ve mikroskobik olarak araştıran bilim dalı, hastalık bilimi.

patoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları