paul gaugin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte paul gaugin kelimesinin manası:

  1. (1848-1903) Fransız post-empresyonist ressam, Camille Pissarro'nun öğŸrencisi ve arkadaşŸı, "Tanrı'nın Günü" ve "Sarı Mesih" adlı eserlerin yaratıcısı

paul gaugin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları