paymoney

Paymoney: İngilizce-Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Paymoney” İngilizce kökenli bir deyimdir ve Türkçe’de “para ödemek” anlamına gelir. Bu deyim, günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde yaygın olarak kullanılır. Bu makalede, “paymoney” deyiminin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve ilgili örnekleri inceleyeceğiz.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “paymoney” deyimi, “para ödemek” veya “bir mal veya hizmet karşılığında para vermek” anlamına gelir. Deyim genellikle tek başına kullanılır ve nesne olarak ödenen para miktarını alır. Örneğin:

 • I need to paymoney for the groceries. (Bakkaliye için para ödemem gerekiyor.)
 • The customer paidmoney for the new car. (Müşteri yeni araba için para ödedi.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “paymoney” deyimi “para ödemek” anlamına gelir. Deyim genellikle tek başına kullanılır ve nesne olarak ödenen para miktarını alır. Örneğin:

 • Bakkaliye için para ödemem gerekiyor.
 • Müşteri yeni araba için para ödedi.

Kullanım Alanları

“Paymoney” deyimi, para ödemenin gerçekleştiği çeşitli durumlarda kullanılır. İşte bazı yaygın kullanım alanları:

 • Alışveriş: Bir mal veya hizmet satın alırken para ödemek.
 • Faturalar: Elektrik, su, doğalgaz gibi faturaları ödemek.
 • Kira: Bir ev veya daire için kira ödemek.
 • Krediler: Kredi kartı veya banka kredisi taksitlerini ödemek.
 • Vergiler: Gelir vergisi, emlak vergisi gibi vergileri ödemek.

Örnek Cümleler

“Paymoney” deyiminin kullanımını gösteren bazı örnek cümleler:

 • I need to paymoney for the rent this month. (Bu ay kirayı ödemem gerekiyor.)
 • The company paidmoney to its employees for their work. (Şirket çalışanlarına yaptıkları iş karşılığında para ödedi.)
 • The government paidmoney to the farmers for their crops. (Hükümet çiftçilere mahsullerine karşılık para ödedi.)
 • I paidmoney for the tickets to the concert. (Konser biletleri için para ödedim.)
 • The students paidmoney for their textbooks. (Öğrenciler ders kitapları için para ödediler.)

Sonuç

“Paymoney” deyimi, İngilizce ve Türkçe’de yaygın olarak kullanılan ve “para ödemek” anlamına gelen bir deyimdir. Deyim, çeşitli durumlarda para ödemenin gerçekleştiği durumlarda kullanılır. Bu makale, “paymoney” deyiminin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve ilgili örnekleri açıklayarak okuyuculara bu deyimi etkili bir şekilde kullanmaları için gerekli bilgileri sağlamıştır.


Yayımlandı

kategorisi