Peek A Boo ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Peek A Boo" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Peek A Boo" ne demek?

 1. Görünüm kartlarına bilginin işlenmesi için bir tür delik açma yöntemi.

Peek A Boo nedir? İlişkili sözcükler

 • Bilgi Sorunu: 1-(Geniş anlamda) Bilmenin (bilginin) özü, oluşu ve olanağına ilişkin bütün (fizikötesi, varlıkbilimsel, ruhbilimsel ve toplumbilimsel) soruları kapsayan sorun. // Özellikle bilginin kaynağı ve değeri üzerinde durur. Bilginin kaynağına ve başarısına ilişkin soruları kapsar. (Bilginin kaynağını usçular us, deneyciler deney, duyumcular duyumlar olarak görürler; bilginin değeri konusunda ise dogmacılarla kuşkucular; nesnelcilerle öznelciler; saltıkçılarla göreciler karşıtlık içindedir.) devamı...
 • Eleştiricilik: Eleştiricinin işi, eleştirmenlik, tenkitçilik, münekkitlik. İnsan bilgisinin sınırı üzerine felsefe bilinci ve bu bilincin uyanık tutulması, eleştirimcilik, kritisizm. devamı...
 • Dizin Yöntemi: Sayışmanlık, sayılama, yazışma ve çeşitli işlemlere ilişkin her tür bilgi ve yazılımların fişlenmesi yöntemi. devamı...
 • Kartotek: Kartlar üstüne işlenmiş bilgilerin düzenli bir dizgeye göre derlenmesi. Bu biçimde derlenmiş kartların saklandığı kutu, dolap vb. devamı...
 • Tasarı Yöntemi: Ders konuları ve ünitelerinin, öğretmenin kılavuzluğu altında küçük öğrenci kümelerince ödev olarak işlenmesi temeline dayalı bir öğretim yöntemi, bk. etkinci yöntem. devamı...
 • Tasarı Yöntemi: Ders konuları ve ünitelerinin, öğretmenin kılavuzluğu altında küçük öğrenci kümelerince ödev olarak işlenmesi temeline dayalı bir öğretim yöntemi, bk. etkinci yöntem. devamı...
 • Duyumculuk: Her bilginin temelinde duyumların bulunduğu ileri sürülen öğretilerin genel adı, sansüalizm. Bilginin duyumlar yoluyle elde edileceğini ve gerçekte de her bilginin temelinde duyumların bulunduğunu ileri süren öğreti. devamı...
 • Sentral Dogma: Genetik bilginin DNA’dan RNA’ya transkripsiyonla verilmesi ve bu kalıp RNA’dan proteinin sentezlenmesi ilkesi. Artık bazı hayvan virüslerinde bilginin RNA’dan DNA’ya revers transkripsiyon ile taşınması da ilkenin içine dahil edilmiştir. devamı...
 • Bilginur: Bilgi-Nur. Bilginin ışığı, bilginin aydınlığı. bilginin ışığı, bilginin aydınlığı devamı...
 • Aperture: Açıklık, delik, aralık Delik, gedik, menfez devamı...

Peek A Boo ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.