pekiştirme sıfatı nedir

Peşin Not:

Peşin not olarak, pekiştirme sıfatı diye bir kavramın olmadığını belirtmek isteriz. Bu makale, pekiştirme sıfatı kavramı hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

Giriş

Dilbilgisi, bir dilin kelimelerinin ve cümlelerinin yapısını ve kullanımını inceleyen bir bilim dalıdır. Dilbilgisi, bir dilin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığını anlamak için önemlidir. Dilbilgisi, aynı zamanda, bir dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Dilbilgisinde, sıfatlar, isimleri veya zamirleri niteleyen kelimelerdir. Sıfatlar, isimlerin veya zamirlerin özelliklerini, niteliklerini veya durumlarını belirtirler. Sıfatlar, isimlerin veya zamirlerin önüne veya sonuna gelebilirler.

Pekiştirme Sıfatı Nedir?

Pekiştirme sıfatı, bir ismin veya zamirin niteliğini veya özelliğini pekiştiren sıfattır. Pekiştirme sıfatları, genellikle, “çok”, “pek”, “gayet”, “oldukça”, “son derece” gibi kelimelerle oluşturulur.

Örneğin:

 • Çok güzel bir elbise.
 • Pek zeki bir çocuk.
 • Gayet iyi bir öğrenci.
 • Oldukça başarılı bir iş adamı.
 • Son derece yetenekli bir sanatçı.

Pekiştirme Sıfatlarının Kullanımı

Pekiştirme sıfatları, bir ismin veya zamirin niteliğini veya özelliğini vurgulamak için kullanılır. Pekiştirme sıfatları, genellikle, konuşma dilinde kullanılır. Ancak, yazılı dilde de kullanılabilirler.

Örneğin:

 • Çok güzel bir elbise giymişti.
 • Pek zeki bir çocuk olduğu için herkes onu severdi.
 • Gayet iyi bir öğrenci olduğu için öğretmenleri onu takdir ederdi.
 • Oldukça başarılı bir iş adamı olduğu için herkes onu örnek alırdı.
 • Son derece yetenekli bir sanatçı olduğu için eserleri herkes tarafından beğenilirdi.

Pekiştirme Sıfatlarının Türleri

Pekiştirme sıfatları, ikiye ayrılır:

 • Nitelik pekiştirme sıfatları
 • Nicelik pekiştirme sıfatları

Nitelik pekiştirme sıfatları, bir ismin veya zamirin niteliğini veya özelliğini pekiştirir. Örneğin:

 • Çok güzel bir elbise.
 • Pek zeki bir çocuk.
 • Gayet iyi bir öğrenci.

Nicelik pekiştirme sıfatları, bir ismin veya zamirin niceliğini veya miktarını pekiştirir. Örneğin:

 • Çok sayıda kitap.
 • Pek çok insan.
 • Gayet fazla para.

Pekiştirme Sıfatlarının Önemi

Pekiştirme sıfatları, bir ismin veya zamirin niteliğini veya özelliğini vurgulamak için kullanılır. Pekiştirme sıfatları, genellikle, konuşma dilinde kullanılır. Ancak, yazılı dilde de kullanılabilirler. Pekiştirme sıfatları, bir metnin daha etkili ve anlaşılır olmasını sağlar.

Sonuç

Pekiştirme sıfatları, dilbilgisinde önemli bir yere sahiptir. Pekiştirme sıfatları, bir ismin veya zamirin niteliğini veya özelliğini vurgulamak için kullanılır. Pekiştirme sıfatları, genellikle, konuşma dilinde kullanılır. Ancak, yazılı dilde de kullanılabilirler. Pekiştirme sıfatları, bir metnin daha etkili ve anlaşılır olmasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi