peltek ne demek

Peltek Nedir?

Peltek, konuşma bozukluklarından biridir. Kişinin bazı sesleri doğru telaffuz edememesi veya yanlış telaffuz etmesi durumudur. Pelteklik, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve tedavi edilmediği takdirde yetişkinlikte de devam edebilir.

Peltekliğin Nedenleri

Peltekliğin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, çeşitli faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Genetik faktörler: Pelteklik, bazı ailelerde daha sık görülmektedir. Bu, genetik faktörlerin peltekliğin oluşumunda rol oynayabileceğini düşündürmektedir.
 • Beyin hasarı: Beyin hasarı, peltekliğe neden olabilir. Bu hasar, doğum öncesi, doğum sırasında veya doğum sonrası herhangi bir zamanda meydana gelebilir.
 • Çevresel faktörler: Çevresel faktörler de peltekliğe neden olabilir. Örneğin, çocuğun konuşma ortamının yetersiz olması veya çocuğun konuşma becerilerinin yeterince desteklenmemesi peltekliğe yol açabilir.

Peltekliğin Belirtileri

Peltekliğin belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Bazı sesleri doğru telaffuz edememe veya yanlış telaffuz etme
 • Konuşurken zorlanma
 • Konuşmayı kaçınma
 • Sosyal etkileşimlerde zorluk çekme

Peltekliğin Tanısı

Peltekliğin tanısı, konuşma terapisti tarafından yapılır. Konuşma terapisti, çocuğun konuşmasını değerlendirir ve peltekliğin nedenini belirler.

Peltekliğin Tedavisi

Peltekliğin tedavisi, peltekliğin nedenine göre belirlenir. Genetik faktörlere bağlı pelteklik genellikle tedavi edilemez. Ancak, beyin hasarı veya çevresel faktörlere bağlı pelteklik tedavi edilebilir. Peltekliğin tedavisinde kullanılan yöntemler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Konuşma terapisi: Konuşma terapisi, peltekliğin tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Konuşma terapisti, çocuğa doğru sesleri nasıl telaffuz edeceğini öğretir ve konuşma becerilerini geliştirir.
 • İlaç tedavisi: Bazı durumlarda, peltekliğin tedavisinde ilaç tedavisi kullanılabilir. İlaç tedavisi, peltekliğe neden olan altta yatan durumu tedavi etmek için kullanılır.
 • Cerrahi tedavi: Nadir durumlarda, peltekliğin tedavisinde cerrahi tedavi kullanılabilir. Cerrahi tedavi, peltekliğe neden olan fiziksel bir sorunu düzeltmek için kullanılır.

Peltekliğin Önlenmesi

Peltekliğin önlenmesi için yapılabilecek şeyler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Çocuğun konuşma ortamının zenginleştirilmesi
 • Çocuğun konuşma becerilerinin yeterince desteklenmesi
 • Çocuğun konuşma bozuklukları açısından düzenli olarak kontrol ettirilmesi

Yayımlandı

kategorisi