pentagon ne demek

Pentagon: An İn-Depth Exploration of the United States Department of Defense Headquarters

İngilizce Anlamı:

The Pentagon is the headquarters of the United States Department of Defense, the executive department responsible for the military forces of the United States. It is located in Arlington, Virginia, just across the Potomac River from Washington, D.C. The Pentagon is the world’s largest office building, with a floor area of over 6.5 million square feet. It is also one of the most recognizable buildings in the world, thanks to its distinctive five-sided shape.

The Pentagon was built during World War II to house the rapidly expanding War Department. The building was designed by architect George Bergstrom and was completed in 1943. The Pentagon is a massive structure, with five concentric rings of offices surrounding a central courtyard. The building is made of reinforced concrete and has a total of 284 miles of corridors.

The Pentagon is home to over 23,000 employees, including military personnel, civilian employees, and contractors. The building houses the offices of the Secretary of Defense, the Joint Chiefs of Staff, and the various military departments. The Pentagon is also the headquarters of the Defense Intelligence Agency, the National Security Agency, and the Missile Defense Agency.

The Pentagon is a symbol of American military power and has been the target of several attacks over the years. In 1941, a German pilot crashed his plane into the Pentagon, killing 12 people. In 2001, the Pentagon was attacked by American Airlines Flight 77, killing 184 people. The Pentagon was also the target of an attempted car bombing in 2004.

Despite these attacks, the Pentagon remains a vital part of the United States military. The building is a testament to the strength and resilience of the American people.

Türkçe Anlamı:

Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri güçlerinden sorumlu yürütme organı olan Savunma Bakanlığı’nın merkezidir. Washington, D.C.’nin hemen karşısında, Virginia eyaletinin Arlington şehrinde yer almaktadır. Pentagon, 6,5 milyon metrekarenin üzerinde bir alana sahip dünyanın en büyük ofis binasıdır. Ayrıca, kendine özgü beşgen şekli sayesinde dünyanın en tanınmış binalarından biridir.

Pentagon, II. Dünya Savaşı sırasında hızla büyüyen Savaş Bakanlığı’nı barındırmak için inşa edilmiştir. Bina, mimar George Bergstrom tarafından tasarlanmış ve 1943 yılında tamamlanmıştır. Pentagon, merkezi bir avluyu çevreleyen beş dairesel ofis halkasından oluşan devasa bir yapıdır. Bina, betonarme olarak inşa edilmiş ve toplam 457 kilometrelik koridora sahiptir.

Pentagon, askerler, sivil memurlar ve müteahhitler de dahil olmak üzere 23.000’den fazla çalışana ev sahipliği yapmaktadır. Bina, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanları ve çeşitli askeri departmanların ofislerini barındırmaktadır. Pentagon ayrıca Savunma İstihbarat Ajansı, Ulusal Güvenlik Ajansı ve Füze Savunma Ajansı’nın da merkezidir.

Pentagon, Amerikan askeri gücünün bir sembolüdür ve yıllar boyunca çeşitli saldırılara hedef olmuştur. 1941’de bir Alman pilot uçağını Pentagon’a çarparak 12 kişiyi öldürdü. 2001’de Pentagon, American Airlines Flight 77 tarafından saldırıya uğradı ve 184 kişi hayatını kaybetti. Pentagon ayrıca 2004 yılında bir araba bombası saldırısına hedef oldu.

Bu saldırılara rağmen Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun hayati bir parçası olmaya devam etmektedir. Bina, Amerikan halkının gücünün ve dayanıklılığının bir kanıtıdır.


Yayımlandı

kategorisi