pepsin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte pepsin kelimesinin manası:

  1. Mide mukozasının salgıladığı albüminli besinleri peptona çeviren enzim.
  2. Proteinleri asidik çözeltide proteaz, pepton ve peptitlere hidroliz eden domuzların midesinden ince beyaz granüller halinde elde edilen suda veya seyreltik asitte çözünen,nem çekici , bir mide özsuyu enzimi.
  3. Midede peptik hücrelerden pepsinojen h
  4. Mide öz suyunda bulunan ve proteinleri sindiren enzim.

pepsin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları