performans

Performans, bir işin veya görevin başarıyla gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu kavram, çaba sarf edilen, zamanla olgunlaştırılan ve belirli bir amaca yönelik yapılan planlar doğrultusunda ulaşılan noktayı belirleyen bir terimdir 1. Performans, çalışanların hizmet ya da üretimdeki çıktılarının oranıyla ölçülür ve bu sonuçlar, çalışma yaşamını veya çalışma biçimini değiştirebilecek sonuçlar doğurabilir. Performans değerlendirmesi, işletmelerin insan kaynakları birimlerinin denetim mekanizmalarından biri olarak kullanılır ve çalışanların yeteneklerini, potansiyelini, iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzer niteliklerini diğerleriyle karşılaştırarak yapılan sistemli bir ölçümdür 12. Performans, iş sonuçları, bireysel katkı, örgüt amaçları, ücret sistemi, iş alışkanlıkları, yetki verme, kariyer sistemi gibi birçok faktörü içerir. 🌟🏆


Yayımlandı

kategorisi