Periferik Bölme ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Periferik Bölme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Periferik Bölme" ne demek?

 1. İlaçların dağılım kinetiğindeki iki kompartımanlı dışarıya açık modelin, genellikle az kanlanan organların intersititsyel sıvı hacimlerini kapsayan kompartıman kısmı.

Periferik Bölme nedir? İlişkili sözcükler

 • Seröz Zar: Bağ dokusu tabakası üstündeki mezotelden oluşan, vücut boşluklarının duvarlarını ve içindeki organları örten zar, seroza. Vücut boşluklarının duvarlarını ve içindeki organları örten zar. devamı...
 • Iç Solunum: Hücre içindeki biyokimyasal solunum olayı. İnternal respirasyon. Sistemik kapiler kanla dokular arasındaki gaz alışverişiyle hücre içindeki biyolojik yükseltgenme olaylarını kapsayan solunum. devamı...
 • Dna Kütüphanesi: Hücrenin bütün genomunun DNA parçalarını kapsayan kolleksiyon; bir hücre tipinde bulunan mRNA kopyalarını ya da genellikle tam bir genomu kapsayan klonlanmış DNA parçaları koleksiyonu. Genom kütüphanesi. Bir hücre tipinde bulunan devamı...
 • Göğüs Zarı: Bk. plöra Göğüs boşluğunu ve içindeki organları saran seröz zar, plöra.Dgr.: anat. pleura devamı...
 • Ansefal: Kafatası içindeki beyin ve yardımcı organların oluşturduğu yapı. devamı...
 • Krista: Mitokondrilerin iç zarının iç kompartımanına doğru olan ve üzerinde ATP sentetaz enzimi taşıyan uzantıları. Çeşitli organizmaların çeşitli organlarında bulunan hücrelerin mitokondrikrista uzunlukları ve düzenlenmeleri farklılık gösterir. İbik, ibik biçiminde çıkıntı. devamı...
 • Lokulus: Küçük oda ya da boşluk. Ovaryum içindeki ovülü kapsayan boşluklardan her biri. devamı...
 • Süzülme: Bir kuşun kanat vurmadan yaptığı uçuş. Bir uçağın motorunu boşa alarak veya durdurarak yaptığı uçuş. devamı...
 • Bölme Kapağı: Akımsaklarda, bölmeler üzerinde bulunan, iç ve dış basınçların eşitlenmesine yarayan havalandırma delikli kapak. devamı...
 • Camlı Bölme: Seslendirme işliklerinde, seslendirme odasını işlikten ayıran ses geçirmez pencere. Yönetim odasında işliğe açılan ve bu ikisini birbirinden ayıran ses geçirmez pencere. Sinem./TV devamı...

Periferik Bölme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.