periphery ne demek

Periferi

Periferi, bir sistemin veya yapının merkezinden uzakta bulunan kısmına verilen addır. Genellikle, periferi merkezden daha az önemli veya daha az gelişmiş olarak kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda periferi merkezden daha önemli veya daha gelişmiş olabilir.

Periferi kavramı, birçok farklı alanda kullanılır. Örneğin, sosyolojide periferi, toplumun merkezinden uzakta bulunan ve genellikle daha az gelişmiş olan bölgeleri ifade eder. Ekonomide periferi, gelişmiş ülkelerin dışında bulunan ve genellikle daha az gelişmiş olan ülkeleri ifade eder. Politikada periferi, iktidar merkezinden uzakta bulunan ve genellikle daha az etkili olan bölgeleri ifade eder.

Periferi, genellikle merkezden daha az önemli veya daha az gelişmiş olarak kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda periferi merkezden daha önemli veya daha gelişmiş olabilir. Örneğin, bir ülkenin kıyı bölgeleri genellikle iç bölgelerinden daha gelişmiş olabilir. Bunun nedeni, kıyı bölgelerinin ticaret ve ulaşım için daha uygun olmasıdır.

Periferi kavramı, birçok farklı alanda kullanılır. Ancak, genel olarak periferi, bir sistemin veya yapının merkezinden uzakta bulunan kısmına verilen addır. Periferi genellikle merkezden daha az önemli veya daha az gelişmiş olarak kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda periferi merkezden daha önemli veya daha gelişmiş olabilir.

Periferi ile İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi