perishable sözlük anlamı nedir?

Sözlükte perishable kelimesinin manası:

  1. Mahvolabilir
  2. Kolay bozulur, dayanıksız
  3. Ölümlü, fani
  4. , çoğ
  5. Çabuk çürüyen, kolay bozulan

perishable ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları