periton sözlük anlamı nedir?

Sözlükte periton kelimesinin manası:

  1. Karın zarı.
  2. Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.
  3. Karın zarı
  4. Bk. karın zarı
  5. Karın zarı.
  6. Karın zarı.

periton ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları