Periyodik çizelge ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Periyodik çizelge" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Periyodik çizelge" ne demek?

 1. Elementlerin atom numaralarındaki artışa göre sıralandıkları, özelliklerindeki benzerliklerin görülmesi için yatay periyotlar ve düşey kolonlara yerleştirildikleri elementlerin çizelgesi. İlk olarak Mendeleev ve Meyer tarafından oluşturulan periyodik çizelge, atom kütlelerine göre oluşturulmuştu. Bu gün ise, atomların elektronik yapılarına benzer özellikteki elementleri gruplar içinde bir araya getiren, elementlerin atom numaralarına göre düzenlendikleri çizelge.

Periyodik çizelge nedir? İlişkili sözcükler

 • Kürit: Atom numaraları 96-103 arasında bulunan elementlerin genel adı. devamı...
 • çevrimsel çizelge: Öğeciklerin, eksicik sayısı ve benzer özelliklerine göre sıralanmasıyla elde edilen çizelge. devamı...
 • Dönemsel çizelge: Öğeleri artan öğe sayılarına göre dizilerek oluşturulan sekiz temel kümeli çizelge. Öğeleri artan öğe sayılarına göre dizilerek oluşturulan sekiz temel kümeli çizelge. devamı...
 • Dörtgözeli çizelge: İki seçenekli ya da iki değerli değişkenlerin çapraz ilişkisinin verdiği dört bölümlü özel çizelge. devamı...
 • Ayrıntılı çizelge: Bankalarda her tür belgelerin, ya da belgit, para ve türlü değerlerin ayrıntılarını gösteren çizelge. devamı...
 • çözümleyici çizelge: Belli bir mantık dizgesine ilişkin başlangıç önermesi denilen K gibi sonlu bir önerme kümesi verildiğinde: (i) K kümesince üretilen sonlu çözümleyici kümeler varsa bunların tümünü alt alta yazılmış önermelerden oluşan diziler biçiminde ortaya koyan, (ii) K yı kapsayan (söz konusu mantık dizgesine ilişkin) hiç bir çözümleyici küme yoksa bunu sonlu sayıda adımla ortaya koyan ağaç devamı...
 • Diploma çizelgesi: Bir yıl içinde diploma alan öğrencilerin numaralarını, adları ve soyadlarını, doğum yerleri ve yıllarını, sınav notlarını, diploma tarih ve derecelerini kapsayan ve okul yönetimince düzenlenen çizelge. devamı...
 • Periyodik Kesir: Virgülden başlayan herhangi bir yerden sonra ancak periyodik tekrarlanan bir sayılar grubunun yer aldığı sonsuz ondalık kesir. Bu sayılar grubuna kesirin periyodu denir. Örneğin, 3, 14718718718… veya 2, 030303… gibi. Buradaki periyod parantez içinde 3, 14(718) veya 2,(03) gibi gösterilir. devamı...
 • Cis , Trans Izomerisi: Atom ya da grupların çift bağ etrafında (ya da halkalı sistemlerde) dönmesinin engellenmesiyle ortaya çıkan bir tür stereoizomer. Bu tür izomerlerin olabilmesi için çift bağ karbonlarının herbirinde iki farklı atom ya da grup bulunmalıdır. Çift bağ karbonlarındaki benzer grupların çift bağ düzleminin aynı tarafında olması hali cis , farklı tarafında olması hali ise trans izomeri devamı...
 • Paketleme Etkisi: Atom çekirdeği içerisinde proton ve elektronların bir araya toplanması sonucu oluşan kütle kaybı. Örneğin; 4H -> He dönüşümünde burada atom kütlesi ( 4×1,008 H) 4,032’den 4,003’e(He) düşer. devamı...

Periyodik çizelge ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.