perklorik asit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte perklorik asit kelimesinin manası:

  1. Formülü HClO4, yoğunluğu 1,764 g/mL olan, seyreltik çözeltileri özel bir dikkat gerektirmeyen, sıcak, derişik çözeltileri patlayarak reaksiyona girebilirlen kuvvetli bir mineral asit.

perklorik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları