Permanganat ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Permanganat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Permanganat" ne demek?

 1. Potasyum permanganat.

 2. Formülü MnO4- olan, çözeltisi yükseltgeyici ve dezenfekte edici olarak kullanılan iyon.

Permanganat nedir? İlişkili sözcükler

 • Permanganat Titrasyonu: İndikatör gerektirmeyen önemli bir volumetrik madde olan potasyum permanganatın sülfürik asitli ortamda mangan-II’ye indirgendiği ,bu özelliğinden dolayı ayarlandıktan sonra titrant olarak kullanıldığı bir titrasyon. devamı...
 • Potasyum Permanganat: Mikrop öldürücü olarak kullanılan, suda eriyiği menekşe renginde bulunan madde. Venomları oksitleyerek parçalayabilme özelliğinden dolayı yılan ve akrep sokmalarına karşı kullanılan, bakterisid ve fungusid etkinlik gösteren oksitleyici maddeler grubundan çöktürücü, devamı...
 • Iyodik Asit: Formülü HIO3 olan , alkoloitler, naftol ve sulfosiyanürler için belirteç, organik sentezler ve volumetrik çözeltilerde yükseltgeyici olarak kullanılan , 110 devamı...
 • Aluminyum Asetat: Formülü Al(CH3COO)3, mol kütlesi 204,1 olan, amorf beyaz toz. –iişi–tılınca parçalanır, suda çözünür. %5’lik çözeltisi antiseptik ve terlemeyi önleyici olarak kullanılır. devamı...
 • Nüklein: Nükleik asit. Formülü C29H49O22N9P3, mol kütlesi 968,7g olan ve suda çok az çözünen, bakteri yok edici ve düzenleyici olarak kullanılan , gri toz halde bir madde. devamı...
 • Zeolit: Genel olarak formülü Na2O.Al2O3.SiO2.xH2O şeklinde veya sentetik iyon-değiştirici reçine olan, su yumuşatılması işleminde kullanılan, sodyum ve potasyum bileşiklerine bağlı olarak sert sudaki kalsiyum ve magnezyumun katyonik değişimiyle yararlı görülen, doğal zeolitlerin analsit, çabazit, helendit, natrolit, stilbit ve tomsonit halinde bulunan, aluminyum ve sodyum ve/veya kalsiyumlu doğal bir silikat. devamı...
 • Sodyum Bikarbonat: Özellikle kabartma tozu olarak kullanılan madde (NaHCO3). Karbonik asidin sodyum tuzu ve bunun hidratlandırılmış formları olup en az sodyum oranının belirtilmesi koşul olan ürünler. Asidoz tedavisi ve iyon tuzağı oluşturarak devamı...
 • Kalsiyum Klorür: Hidroklorik asidin kimyasal formülü CaCl2 olan kalsiyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış biçimi. Formülü CaCl2 olan, renksiz, son derece nem çekici bir toz madde. Suda ve alkolde çözünür. Betonda katkı maddesidir, devamı...
 • Metilen Mavisi: Formülü C16H18N3SCl.3H2O olan, redoks indikatörü ve antiseptik olarak ayrıca bakteri boyamada, siyanüre karşı antidot olarak kullanılan koyu mavi renkli bir toz madde.Tiazin boyarmaddesi. Methemoglobinin tedavisinde kullanılan bir ilaç. devamı...
 • Kloroform: Renksiz, hoş kokulu, genellikle anestezide kullanılan, yatıştırıcı ve uyuşturucu birleşik (CHCI3). Bir tür organik yağ çözücü. devamı...

Permanganat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.