Perpend ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Perpend" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Perpend" ne demek?

 1. Etraflıca düşünmek, zihinde tartmak, mülâhaza etmek.

 2. Duvarın iki yanından görünen taş.

Perpend nedir? İlişkili sözcükler

 • Deliberate: Düşünmek, ölçünmek, üzerinde durmak, tartmak, mütalaa etmek, istişare etmek Kasti, önceden düşünülmüş,mahsus devamı...
 • Ratiocinate: Muhakeme etmek, etraflıca düşünmek, aklen tartmak Muhakeme etme, usavurum, aklen tartma devamı...
 • Speculate: Düşünmek, mütalaa etmek, zihninde tartmak Tic devamı...
 • Deliberate 2: DüşŸÜnüp taşŸınmak, ölçünmek, tartmak. görüşŸmek, müzakere etmek. devamı...
 • Deliberate 2: DüşŸÜnüp taşŸınmak, ölçünmek, tartmak. görüşŸmek, müzakere etmek. devamı...
 • Reasoned: Akla dayanan, düşünüp kararlaştırılmış. Muhakeme etmek, usavurmak, uslamlamak, düşünmek, sonuç çıkarmak, sonuca varmak, mantıklı davranmak, ikna etmeye çalışmak, düşünüp taşınmak, etraflıca düşünmek, kanıtlamaya çalışmak, çözmek, bulmak, konuşmak, görüşmek devamı...
 • Ponder: Zihninde tartmak, düşünmek, düşünüp taşınmak. İyice düşünmek, kafa yormak, kafa patlatmak, düşünüp taşınmak, ölçüp tartmak, ölçüp biçmek devamı...
 • Reason: Sebep, neden, illet Delil, tanıt devamı...
 • Pore: Ağaç türüne göre büyüklüğü değişebilen, işlenmiş kereste üzerindeki küçük girintiler. Dikkat kesilmek, gözünü dikmek, dalmak, konsantre olmak, düşünüp taşınmak, iyice düşünmek devamı...
 • Fancy: Hayal, düş, imge Merak,Kuruntu Kapris devamı...

Perpend ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.