persian ne demek

Pers İmparatorluğu

Pers İmparatorluğu, MÖ 550’den MS 651’e kadar var olan bir imparatorluktur. İmparatorluk, günümüz İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün, Mısır ve Libya’yı kapsıyordu. Pers İmparatorluğu, tarihin en büyük imparatorluklarından biridir.

Pers İmparatorluğu’nun Kuruluşu

Pers İmparatorluğu, MÖ 550 yılında II. Kiros tarafından kuruldu. II. Kiros, Med İmparatorluğu’nu yıktıktan sonra Pers İmparatorluğu’nu kurdu. Pers İmparatorluğu, kısa sürede Orta Doğu’nun en güçlü devleti haline geldi.

Pers İmparatorluğu’nun Yükselişi

Pers İmparatorluğu, II. Kiros’un ölümünden sonra oğlu I. Darius tarafından yönetildi. I. Darius, Pers İmparatorluğu’nu daha da genişletti. I. Darius, MÖ 513 yılında İskitleri yendi ve İskit İmparatorluğu’nu yıktı. I. Darius, ayrıca MÖ 512 yılında Mısır’ı fethetti.

Pers İmparatorluğu’nun Çöküşü

Pers İmparatorluğu, MÖ 334 yılında Büyük İskender tarafından işgal edildi. Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nu kısa sürede ele geçirdi. Pers İmparatorluğu’nun son kralı III. Darius, MÖ 330 yılında Büyük İskender tarafından öldürüldü.

Pers İmparatorluğu’nun Mirası

Pers İmparatorluğu, tarihin en büyük imparatorluklarından biridir. Pers İmparatorluğu, Orta Doğu’nun kültürünü ve sanatını etkilemiştir. Pers İmparatorluğu’nun mirası, günümüzde hala görülmektedir.

Pers İmparatorluğu ile İlgili Faydalı Siteler

Pers İmparatorluğu ile İlgili Dosyalar


Yayımlandı

kategorisi